minimalny

minimalny
minimalny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'równy najmniejszej, możliwej do osiągnięcia wartości, najmniejszej możliwej ilości, dolnej granicy czegoś; bardzo mały, najmniejszy, najniższy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Minimalny wysiłek. Minimalny spadek ciśnienia. Minimalne odchylenie. <śrdwłac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • minimalny — «ograniczony do minimum; sięgający do dolnej granicy czegoś; bardzo mały, najmniejszy» Cena minimalna. Minimalne zarobki. Minimalny spadek temperatury. Minimalny wzrost płac. ∆ Termometr minimalny «termometr notujący najniższą temperaturę w ciągu …   Słownik języka polskiego

  • palec — 1. Chodzić koło kogoś na palcach «bardzo troskliwie obchodzić się z kimś, opiekować się kimś, dbać o kogoś»: Chodzisz koło niej na palcach, a ona ci tylko pyskuje! Ładne mi wychowanie. Roz bezp 2002. 2. Maczać w czymś palce «brać udział, zwykle… …   Słownik frazeologiczny

  • choćby — 1. «spójnik choć w zn. 1, połączony z końcówkami osobowymi czasownika w trybie warunkowym» Nie pójdę, choćbyście mnie nawet zmuszali. 2. «partykuła uwydatniająca zwykle minimalny zakres czegoś, na czym komuś szczególnie zależy, lub też maksymalny …   Słownik języka polskiego

  • ekstremalny — «skrajny, krańcowy; w odniesieniu do wielkości matematycznej: minimalny lub maksymalny» Sytuacje, warunki ekstremalne. Przykłady ekstremalne. ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • ledwie — 1. «partykuła oznaczająca minimalne nasilenie znaczenia wyrazu, do którego się odnosi, ograniczenie zakresu znaczenia tego wyrazu, minimalny czas trwania czegoś» Droga była ledwie widoczna. Ledwie zdążył na pociąg. Woda sięga ledwie do kolan.… …   Słownik języka polskiego

  • mini- — «pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający: bardzo mały, bardzo krótki, miniaturowy, minimalny, np. minispódnica, minisamochód, minikabaret, minireportaż, miniaudycja» …   Słownik języka polskiego

  • minimalnie — przysłów. od minimalny Minimalnie wyprzedzić kogoś …   Słownik języka polskiego

  • palec — m II, D. paleclca; lm M. paleclce, D. paleclców 1. «jeden z pięciu członków stanowiących zakończenie ręki lub stopy człowieka; także zakończenie kończyn u zwierząt i ptaków» a) «palec u ręki» Duży, serdeczny palec. Mały palec. Wskazujący palec.… …   Słownik języka polskiego

  • termometr — m IV, D. u, Ms. termometrtrze; lm M. y «przyrząd do mierzenia temperatury metodą stykową, zaopatrzony w skalę, działający na zasadzie wykorzystania zmiany pewnych właściwości fizycznych ciał pod wpływem temperatury, zwykle na zasadzie… …   Słownik języka polskiego

  • elementarny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, elementarnyni, elementarnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 7}} podstawowy, zasadniczy, najmniejszy, najprostszy, minimalny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Elementarne pojęcie. Wykształcenie elementarne. Ładunek elementarny. Geometria …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”